Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję

Belka Drewniana EN

wersja: BDEN v2

Program przeznaczony do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych i pożarowych drewnianych belek zginanych dwukierunkowo, o przekrojach pojedynczych z drewna litego lub klejonego warstwowo według Eurokodu drewnianego - norm EN 1995-1-1 i EN 1995-1-2.

Charakterystyka programu:

Program składa się z następujących modułów:

 • Moduł podstawowy Belka Drewniana EN , czyli podstawowa wersja programu (bez modułów rozszerzających), uwzględnia postanowienia zawarte w Eurokodach EN 1995-1-1 oraz EN 1990 z polskim Załącznikiem krajowym.
 • Moduł rozszerzający Belka Drewniana EN - Analiza Pożarowa przeprowadza dodatkowo analizę belek drewnianych w warunkach pożarowych według postanowień zawartych w Eurokodzie EN 1995-1-2 z polskim Załącznikiem krajowym.
 • Moduł rozszerzający Belka Drewniana EN- National Annexes wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilku krajów europejskich (lista krajów dostępna poniżej) w ramach obliczeń prowadzonych przez moduł podstawowy oraz moduł rozszerzający Belka Drewniana EN - Analiza Pożarowa.

Schemat belki określa się podając liczbę i rozpiętości przęseł i wsporników oraz warunki podparcia. Podczas obliczeń możliwa jest szybka modyfikacja schematu belki bez zmiany zadanych obciążeń. Belka może być prezentowana w widoku płaskim (2D) lub izometrycznym (3D).

Deklarowanie przekroju następuje przez wybranie jednego z siedmiu typów przekrojów: prostokątnego pojedynczego, podwójnego lub potrójnego. okrągłego, półokrągłego, sfazowanego z jednej lub z dwóch stron i klasy drewna litego lub klejonego warstwowo określonego w przedmiotowych normach EN, a także dodatkowych klas zdefiniowanych przez projektanta.

Składnikami obciążenia belki mogą być siły działające pionowo lub poziomo - obciążenia rozłożone (prostokątne, trapezowe, trójkątne) oraz siły i momenty skupione. Przy deklarowaniu obciążeń możliwa jest współpraca z programem Kalkulator Oddziaływań Normowych EN, co zwiększa wygodę oraz zdecydowanie przyspiesza pracę.

Obliczenia statyczne belki można wykonywać dla wielu zadeklarowanych przypadków obciążeń i kombinacji oraz ich obwiedni. Kombinacje można ustalać ‘ręcznie’ lub automatycznie według reguł kombinacyjnych podanych w normie EN 1990. Ułatwieniem w zakresie kombinatoryki jest generator przypadków i kombinacji, który automatycznie tworzy kolejne przypadki obciążeń zmiennych rozłożonych odpowiadające obciążeniom poszczególnych przęseł belki oraz kombinacje z udziałem tych przypadków.

Wyniki obliczeń statycznych prezentowane są w widoku 2D lub 3D, dla poszczególnych przypadków obciążeń, kombinacji i ich obwiedni w postaci wykresów momentów zginających i sił poprzecznych oraz linii ugięcia belki. Wielkości te podane są też w formie stabelaryzowanej dla charakterystycznych przekrojów belki i innych przekrojów wskazanych dodatkowo przez projektanta.

W zakresie wymiarowania dla zadanego przekroju sprawdzane są warunki wytrzymałości przy zginaniu z uwzględnieniem zwichrzenia, przy ścinaniu oraz docisku na podporach. Możliwe jest wykonanie obliczeń wytrzymałościowych dla przypadku zginania dwukierunkowego. Ugięcie przęseł porównywane jest z ugięciem granicznym.

Wyniki obliczeń otrzymuje się w formie tekstowej, tabelarycznej i rysunkowej, a ich zakres można swobodnie dopasowywać do indywidualnych potrzeb. Istnieje też możliwość ich wydrukowania oraz zapisywania do dokumentu edytora tekstów.

Notka obliczeniowa:

 • zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej (raportu), której zakres Użytkownik może ustalić wg uznania;
 • możliwość wydruku notki oraz zapisania jej do edytora tekstu lub pliku RTF.

Dodatkowe cechy programu:

 • możliwość zawarcia w jednym pliku (zadaniu projektowym) obliczeń dla wielu belek;
 • przejrzysta budowa okna programu, z podziałem na część dotyczącą deklaracji danych do obliczeń, pole zawierające rysunek przekroju lub modelu obliczeniowego belki z obciążeniami oraz blok podstawowych wyników;
 • prosta, intuicyjna obsługa, z wieloma funkcjami usprawniającymi deklarowanie danych i założeń obliczeniowych, np. wyznaczanie klasy drewna na podstawie klas sortowniczych, obliczeniowe wytrzymałości drewna, klasy trwania obciążanie i klasy użytkowania konstrukcji;
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne;
 • wersje językowe - polska, angielska i rosyjska (dotyczy okien programu oraz notki obliczeniowej).

Załączniki krajowe:

Moduł National Annexes rozszerza zakres działania podstawowej wersji programu Belka Drewniana EN o ustalenia dodatkowe (tzw. postanowienia krajowe) poczynione przez Załączniki krajowe następujących krajów europejskich:

 • Białoruś - TКП EN
 • Czechy - ČSN EN
 • Estonia - EVS-EN
 • Finlandia - SFS-EN
 • Litwa - LST EN
 • Łotwa - LVS EN
 • Rumunia - SR EN
 • Słowacja - STN EN
 • Szwecja - SS-EN
 • możliwe dodanie kolejnych krajów