Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję

Dach Drewniany EN

wersja: DDEN v1
NOWOŚĆ

Program przeznaczony jest do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych elementów konstrukcji drewnianych dachów według Eurokodu drewnianego - normy EN 1995-1-1.

Charakterystyka programu:

Program stanowi kompleksowe narzędzie przeznaczone do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych elementów konstrukcji drewnianych dachów według Eurokodu drewnianego - normy EN 1995-1-1. Możliwość wyboru różnych opcji obliczeniowych pozwala na przeprowadzenie programem szczegółowych analiz wytrzymałościowych wielu elementów dachów.

Program składa się z następujących modułów:

 • Moduł podstawowy Dach Drewniany EN , czyli podstawowa wersja programu (bez modułów rozszerzających), uwzględnia postanowienia zawarte w Eurokodzie EN 1995-1-1 z polskim załącznikiem krajowym i wykonuje obliczenia łat, krokwi, belek, płatwi, murłat, a także wiązarów dachowych.
 • Moduł rozszerzający Dach Drewniany EN - National Annexes wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilku krajów europejskich (lista krajów dostępna poniżej) w ramach obliczeń prowadzonych przez moduł podstawowy.

Główne opcje obliczeniowe:

W obecnej wersji programu możliwe są obliczenia dla następujących opcji obliczeniowych:

 • Łata (jedno- lub dwuprzęsłowa; z/bez wspornika)
 • Krokiew / Krokiew koszowa / Krokiew narożna (jedno-, dwu-, trzyprzęsłowa; z/bez wspornika)
 • Wiązar jętkowy / Wiązar krokwiowo-płatwiowy (symetryczny/niesymetryczny; z dodatkowymi podporami albo bez nich)
 • Belka / Belka stropowa
 • Płatew (jedno- lub wieloprzęsłowa; podparta słupami z mieczami/siodełkami albo bez nich)
 • Murłata

Parametry materiałowe i geometryczne:

 • obliczane mogą być przekroje prostokątne z uwzględnieniem zaciosów (np. na podporach albo pod jętkę) i ukosowań (np. krokwi);
 • obszerna biblioteka normowych (wg polskich i zagranicznych norm) klas drewna litego iglastego i liściastego oraz jednorodnego i kombinowanego drewna klejonego warstwowo, z możliwością dodania nowych klas drewna przez Użytkownika na podstawie własnych informacji o ich właściwościach;
 • tablice normowych wymiarów przekrojów prostokątnych tarcicy iglastej (wg PN-EN 1313-1 Zał. krajowy NB i wg PN-75/D-96000) oraz tarcicy liściastej (wg PN-EN 1313-2 Zał. krajowy NA).

Obciążenia:

 • sprawne zadawanie obciążeń stałych, użytkowych oraz klimatycznych - śniegiem oraz wiatrem (dostępne warianty deklarowania obciążeń - uproszczone, automatyczne), a także dodatkowych Użytkownika;
 • możliwość wykorzystania współpracy z programem Kalkulator Oddziaływań Normowych EN, co pozwala na automatyczne wprowadzanie ciężarów materiałów, obciążeń użytkowych, oddziaływań klimatycznych (śnieg, wiatr), a także obciążeń zdefiniowanych przez Użytkownika;
 • przekazywanie obciążeń z innych elementów na płatwie oraz murłaty;
 • zautomatyzowana kombinatoryka oddziaływań, uwzględniająca przyjęte przez Użytkownika założenia obliczeniowe.

Wyniki obliczeń:

 • obliczenia statyczne wykonywane dla wielu zadeklarowanych przypadków obciążeń i kombinacji oraz ich obwiedni;
 • warunki SGN i/lub SGU, poprzedzone wynikami pośrednimi (m.in. cechy geometryczne przekroju, wartości współczynników i wytrzymałości obliczeniowych drewna, miarodajne siły przekrojowe);
 • zmiana danych skutkuje dynamiczną zmianą rysunków i wyników obliczeń, co sprzyja optymalizacji projektowanej konstrukcji;
 • funkcja ‘Podglądu toku obliczeń’ umożliwia wgląd do szczegółowego zapisu przebiegu obliczeń.

Notka obliczeniowa:

 • zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej (raportu), której zakres Użytkownik może ustalić wg uznania;
 • możliwość wydruku notki oraz zapisania jej do edytora tekstu lub pliku RTF.

Dodatkowe cechy programu:

 • możliwość zawarcia w jednym pliku (zadaniu projektowym) obliczeń dla wielu elementów drewnianych i różnych opcji obliczeniowych;
 • przejrzysta budowa okna programu, z podziałem na część dotyczącą deklaracji danych do obliczeń, pole zawierające rysunek przekroju lub modelu obliczeniowego konstrukcji z obciążeniami oraz blok podstawowych wyników;
 • prosta, intuicyjna obsługa, z wieloma funkcjami usprawniającymi deklarowanie danych i założeń obliczeniowych, np. wyznaczanie klasy drewna na podstawie klas sortowniczych, obliczeniowe wytrzymałości drewna, klasy trwania obciążanie i klasy użytkowania konstrukcji;
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne;
 • wersje językowe - polska, angielska, i rosyjska (dotyczy okien programu oraz notki obliczeniowej).

Załączniki krajowe:

Moduł National Annexes rozszerza zakres działania podstawowej wersji programu Dach Drewniany EN o ustalenia dodatkowe (tzw. postanowienia krajowe) poczynione przez Załączniki krajowe następujących krajów europejskich:

 • Białoruś - TКП EN
 • Czechy - ČSN EN
 • Estonia - EVS-EN
 • Finlandia - SFS-EN
 • Litwa - LST EN
 • Łotwa - LVS EN
 • Rumunia - SR EN
 • Słowacja - STN EN
 • Szwecja - SS-EN
 • możliwe dodanie kolejnych krajów