Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję

Kalkulator Konstrukcji Żelbetowych EN

wersja: KKZEN v2

Program przeznaczony do obliczeń wytrzymałościowych żelbetowych elementów budowlanych (m.in. belek, płyt, słupów) według Eurokodu żelbetowego - normy EN 1992-1-1.

Charakterystyka programu:

Program stanowi uniwersalne narzędzie do wykonywania obliczeń żelbetowych elementów budowlanych o przekrojach prostokątnych, teowych oraz półteowych według Eurokodu żelbetowego, czyli normy EN 1992-1-1. Możliwość deklaracji wielu opcji wymiarowania pozwala na przeprowadzenie programem szczegółowych analiz wytrzymałościowych różnych rodzajów elementów żelbetowych (m.in. belek, płyt, słupów, elementów fundamentów i innych).

Program składa się z następujących modułów:

 • Moduł podstawowy Kalkulator Konstrukcji Żelbetowych EN , czyli podstawowa wersja programu (bez modułów rozszerzających), uwzględnia postanowienia zawarte w Eurokodzie EN 1992-1-1 z polskim załącznikiem krajowym i stanowi kalkulator przekrojów żelbetowych - sprawdza warunki stanów granicznych nośności (zginanie, ścinanie, ściskanie, rozciąganie oraz docisk) oraz stanów granicznych użytkowalności (zarysowanie, ugięcie, naprężenia w betonie i stali) dla elementów o podanej charakterystyce materiałowo-konstrukcyjnej i zadanych siłach przekrojowych.
 • Moduł rozszerzający Kalkulator Konstrukcji Żelbetowych EN - National Annexes wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilku krajów europejskich (lista krajów dostępna poniżej) w ramach obliczeń prowadzonych przez moduł podstawowy.

Główne opcje obliczeniowe:

W obecnej wersji programu możliwe są obliczenia dla następujących opcji obliczeniowych:

 • SGN - Zginanie
 • SGN - Ścinanie w elemencie zginanym
 • SGN - Ścinanie na odcinku przypodporowym
 • SGN - Ściskanie/rozciąganie mimośrodowe
 • SGN - Docisk
 • SGU - Zarysowanie
 • SGU - Ugięcie
 • SGU - Naprężenia w betonie i stali

Parametry materiałowe i geometryczne:

 • obliczane mogą być przekroje prostokątne, teowe (symetryczne i niesymetryczne), półteowe (kątowe);
 • obszerna biblioteka normowych klas betonów i stali zbrojeniowych (wg starych i nowych norm polskich i zagranicznych), z możliwością dodania nowych klas betonu i stali zbrojeniowych przez Użytkownika na podstawie własnych informacji o ich właściwościach;
 • możliwość wykonywania obliczeń w dwóch trybach: ‘dobór zbrojenia’ lub ’sprawdzenie nośności’ dla przyjętego zbrojenia (dotyczy niektórych opcji);
 • w trybie ’sprawdzenie nośności’ możliwość automatycznego lub ręcznego rozmieszczenia zbrojenia w obliczanym przekroju.

Wyniki obliczeń:

 • zwymiarowany rysunek obliczanego przekroju poprzecznego lub obliczanej strefy elementu z rozmieszczeniem zbrojenia spełniającym normowe warunki konstrukcyjne;
 • blok wyników tekstowych zawierający warunki SGN i/lub SGU, poprzedzone wynikami pośrednimi (jak np. potrzebna i przyjęta powierzchnia zbrojenia, stopień zbrojenia, dodatkowe informacje i warunki normowe);
 • zmiana danych skutkuje dynamiczną zmianą rysunków i wyników obliczeń, co sprzyja optymalizacji projektowanej konstrukcji;
 • funkcja ‘Podglądu toku obliczeń’ umożliwia wgląd do szczegółowego zapisu przebiegu obliczeń.

Notka obliczeniowa:

 • zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej (raportu), której zakres Użytkownik może ustalić wg uznania;
 • możliwość wydruku notki oraz zapisania jej do edytora tekstu lub pliku RTF.

Dodatkowe cechy programu:

 • możliwość zawarcia w jednym pliku (zadaniu projektowym) obliczeń dla wielu elementów żelbetowych i różnych opcji obliczeniowych;
 • przejrzysta budowa okna programu, z podziałem na część dotyczącą deklaracji danych do obliczeń, pole zawierające rysunek przekroju lub modelu obliczeniowego z obciążeniami oraz blok podstawowych wyników;
 • prosta, intuicyjna obsługa, z wieloma funkcjami usprawniającymi deklarowanie danych i założeń obliczeniowych, np. wyznaczanie efektywnego wysięgu półki przekroju teowego, nominalnego otulenia prętów, czy klasy ekspozycji;
 • dostępne różne zaawansowane założenia obliczeniowo-konstrukcyjne i opcje wymiarowania;
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne;
 • wersje językowe - polska, angielska i rosyjska (dotyczy okien programu oraz notki obliczeniowej).

Załączniki krajowe:

Moduł National Annexes rozszerza zakres działania podstawowej wersji programu Kalkulator Konstrukcji Żelbetowych EN o ustalenia dodatkowe (tzw. postanowienia krajowe) poczynione przez Załączniki krajowe następujących krajów europejskich:

 • Białoruś - TКП EN
 • Czechy - ČSN EN
 • Estonia - EVS-EN
 • Finlandia - SFS-EN
 • Litwa - LST EN
 • Łotwa - LVS EN
 • Rumunia - SR EN
 • Słowacja - STN EN
 • Szwecja - SS-EN
 • możliwe dodanie kolejnych krajów