Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję

Belka Żelbetowa

wersja: BZ v5

Program przeznaczony jest do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych belek żelbetowych jedno i wieloprzęsłowych zgodnie z normą żelbetową PN-B-03264:2002.

Charakterystyka programu:

 • obliczenia prowadzone są dla typowych przekrojów belek żelbetowych: prostokątnego, teowego i kątowego; belki mogą być monolityczne lub prefabrykowane,
 • szybkie definiowanie schematu geometrycznego belki, podając rozpiętości przęseł w świetle. szerokości podpór i warunki podparcia (podpory pośrednie, bezpośrednie, zamocowanie, wspornik).

Parametry materiałowe:

 • możliwy jest wybór klas betonu od B15 do B60, przy czym program umożliwia stosowanie oznaczenia klasy betonu literą B (np. B25) lub literą C (np. C20/25),
 • wbudowana jest lista normowych gatunków stali zbrojeniowych z możliwością wpisania na nią dodatkowych stali zbrojeniowych Użytkownika na podstawie własnych informacji o ich właściwościach wytrzymałościowych,
 • możliwość deklarowania różnych gatunków stali na poszczególne rodzaje zbrojenia belki: głównego (pręty górne i dolne), na ścinanie (strzemiona dwucięte/czterocięte/sześciocięte i pręty odgięte), montażowego i przypowierzchniowego,
 • wiele opcji kształtowania/doboru zbrojenia spełniającego warunki normowe,
 • możliwość automatycznego lub ręcznego doboru zbrojenia w przekroju belki oraz rozstawu strzemion na długości belki.

Obciążenia:

 • sprawne zadawanie obciążeń (rozłożonych równomiernie/trapezowo oraz sił skupionych) w formie tabel,
 • możliwość importu/eksportu zestawienia obciążeń z/do zewnętrznego pliku,
 • możliwość współpracy z programem Kalkulator Obciążeń Normowych (w przypadku jego posiadania), co sprzyja automatyzacji wprowadzania ciężarów materiałów, obciążeń użytkowych, oddziaływań klimatycznych - wiatr i śnieg, a także obciążeń zdefiniowanych przez Użytkownika,
 • automatyczny generator przypadków obciążeń (stałych i zmiennych rozłożonych) i odpowiadających im kombinacji,
 • możliwość ręcznego i automatycznego (zgodnie z regułami normy PN-82/B-02000) ustalania kombinacji dla zadanych przez Użytkownika przypadków obciążeń.

Wyniki obliczeń:

 • blok wyników tekstowych, osobno dla przekrojów przęsłowych i podporowych, zawierający warunki SGN (zginanie i ścinanie) i SGU (rysy i ugięcia), poprzedzone wynikami pośrednimi (m.in. miarodajne siły przekrojowe, potrzebna i przyjęta powierzchnia zbrojenia, stopień zbrojenia, dodatkowe informacje i warunki normowe),
 • wykresy momentów zginających, sił poprzecznych i ugięć belki, na tle których prezentowane są wykresy nośności belki na zginanie MRd i na ścinanie VRd,
 • zwymiarowane szkice widoku i przekrojów poprzecznych belki z rozmieszczeniem i oznaczeniem poszczególnych wkładek, a także ‘wyrzuconych’ prętów zbrojeniowych,
 • wykaz stali zbrojeniowej, z możliwością dalszej jego ‘obróbki’ przy wykorzystaniu posiadanego osobnego programu Edytor Wykazów Zbrojenia, który umożliwia eksport wykazu do edytora tekstu, do arkusza kalkulacyjnego oraz do programów CAD (także do pliku DXF),
 • zmiana danych skutkuje dynamiczną zmianą rysunków i wyników obliczeń co sprzyja optymalizacji projektowanej konstrukcji,
 • funkcja ‘Podglądu toku obliczeń’ umożliwia wgląd do szczegółowego zapisu przebiegu obliczeń.

Notka obliczeniowa:

 • zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej, której zakres Projektant może ustalić wg uznania,
 • możliwość bezpośredniego wydruku z programu i zapisania notki do edytora tekstu lub pliku RTF.

Dodatkowe cechy programu:

 • możliwość wykonania - w jednym zadaniu projektowym (pliku) - obliczeń dla wielu belek żelbetowych,
 • liczne podpowiedzi dotyczące wprowadzanych danych oraz automatyczne wyznaczanie wartości parametrów i własności, jak np. nominalna grubość otulenia prętów, kontrola normowych warunków dotyczących stosunków wymiarów belek, stosowanie zbrojenia przypowierzchniowego,
 • dostępne są różne zaawansowane założenia obliczeniowo-konstrukcyjne,
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne,
 • możliwość korzystania z osobnego modułu Kalkulator Prętów Zbrojeniowych,
 • współpraca programu z osobnym modułem Belka Żelbetowa-Rysunek DXF umożliwia otrzymanie rysunku wykonawczego belki poprzez bezpośredni wydruk skalowalnego rysunku z programu lub eksport tego rysunku do pliku DXF lub bezpośrednio do programu CAD; rysunek ten można wzbogacić o dodatkowe opisy i elementy graficzne (osie konstrukcyjne, koty wysokościowe, itd.) definiowanie przez Użytkownika, a także wykaz zbrojenia i tablicę materiałową oraz tabelkę rysunkową.