Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję

Płyta Jednokierunkowa Zbrojona

wersja: PJZ v5

Program ten służy do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych jednoprzęsłowych płyt jednokierunkowo zbrojonych zgodnie z normą żelbetową PN-B-03264:2002.

Charakterystyka programu:

 • obliczenia płyt swobodnie podpartych, częściowo utwierdzonych i wspornikowych,
 • szybkie definiowanie schematu geometrycznego płyty, podając rozpiętość płyty, szerokości podpór i warunki podparcia (podpory pośrednie, bezpośrednie, wspornik).

Parametry materiałowe:

 • możliwy jest wybór klas betonu od B15 do B60, przy czym program umożliwia stosowanie oznaczenia klasy betonu literą B (np. B25) lub literą C (np. C20/25),
 • wbudowana jest lista normowych gatunków stali zbrojeniowych z możliwością wpisania na nią dodatkowych stali zbrojeniowych Użytkownika na podstawie własnych informacji o ich właściwościach wytrzymałościowych,
 • możliwość automatycznego lub ręcznego doboru zbrojenia płyty,
 • wbudowane okno ułatwiające ustalenie nominalnej grubości otulenia prętów zbrojenia.

Obciążenia:

 • sprawne zadawanie obciążeń (powierzchniowych oraz liniowych) w formie zestawień tabelarycznych,
 • możliwość importu/eksportu zestawienia obciążeń z/do zewnętrznego pliku,
 • możliwość współpracy z programem Kalkulator Obciążeń Normowych (w przypadku jego posiadania), co sprzyja automatyzacji wprowadzania ciężarów materiałów, obciążeń użytkowych, a także obciążeń zdefiniowanych przez Użytkownika.

Wyniki obliczeń:

 • blok tekstowych wyników obliczeń statycznych oraz obliczeń wytrzymałościowych, osobno dla przekrojów podporowych i przęsłowych, zawierający warunki SGN (zginanie i ścinanie) i SGU (rysy i ugięcia), poprzedzone wynikami pośrednimi (m.in. potrzebna i przyjęta powierzchnia zbrojenia, stopień zbrojenia, dodatkowe informacje i warunki normowe),
 • zwymiarowane szkice przekroju płyty, z rozmieszczeniem i oznaczeniem poszczególnych wkładek, oraz  ‘wyrzuconych’ prętów zbrojeniowych,
 • wykaz stali zbrojeniowej; możliwa jest dalsza jego ‘obróbka’ przy wykorzystaniu programu Edytor Wykazów Zbrojenia (w przypadku jego posiadania), w tym eksport wykazu do edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz programów CAD (także do pliku DXF),
 • zmiana danych skutkuje dynamiczną zmianą rysunków i wyników obliczeń, co sprzyja optymalizacji projektowanej konstrukcji,
 • funkcja ‘Podglądu toku obliczeń’ umożliwia wgląd do szczegółowego zapisu przebiegu obliczeń.

Notka obliczeniowa:

 • zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej, której zakres Projektant może ustalić wg uznania,
 • możliwość bezpośredniego wydruku z programu i zapisania notki do edytora tekstu lub pliku RTF.

Dodatkowe cechy programu:

 • dwa tryby obliczeń: projektowanie i sprawdzanie,
 • dostępne są różne założenia obliczeniowo-konstrukcyjne,
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne,
 • możliwość korzystania z osobnego modułu Kalkulator Prętów Zbrojeniowych.