Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję

Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN

wersja: KKDEN v3

Program przeznaczony do obliczeń wytrzymałościowych i pożarowych drewnianych elementów budowlanych o przekrojach pojedynczych z drewna litego i klejonego warstwowo według Eurokodu drewnianego - norm EN 1995-1-1 i EN 1995-1-2.

Charakterystyka programu:

Program stanowi uniwersalne narzędzie do wykonywania obliczeń drewnianych elementów budowlanych o przekrojach pojedynczych (przekroje prostokątne, okrągłe, półokrągłe oraz okrągłe ścięte jednostronnie lub dwustronnie) z drewna litego i klejonego warstwowo według Eurokodu drewnianego, czyli norm EN 1995-1-1 i EN 1995-1-2. Możliwość deklaracji wielu opcji wymiarowania pozwala na przeprowadzenie programem szczegółowych analiz wytrzymałościowych i pożarowych różnych rodzajów elementów drewnianych.

Program składa się z następujących modułów:

 • Moduł podstawowy Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN , czyli podstawowa wersja programu (bez modułów rozszerzających), uwzględnia postanowienia zawarte w Eurokodzie EN 1995-1-1 z polskim załącznikiem krajowym i spełnia następujące funkcje projektowe:
  • stanowi kalkulator przekrojów drewnianych w zakresie podanych w normie podstawowych przypadków wymiarowania, sprawdza warunki stanów granicznych nośności dla elementów o podanej charakterystyce materiałowo-konstrukcyjnej i zadanych siłach przekrojowych;
  • umożliwia projektowanie elementów konstrukcji drewnianych: belek i słupów,
  • ustala nośność łączników trzpieniowych w połączeniach drewno-drewno i drewno-stal.
 • Moduł rozszerzający Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN - Analiza Pożarowa przeprowadza dodatkowo analizę przekrojów elementów drewnianych w warunkach pożarowych według postanowień zawartych w Eurokodzie EN 1995-1-2 z polskim załącznikiem krajowym. Projektowanie z uwagi na spełnienie warunków nośności ogniowej obejmuje elementy nośne:
  • konstrukcji prętowych (np. belki, słupy, pasy kratownic, ściągi, zastrzały, itd.) - bez zabezpieczeń ogniochronnych, jak również z obudową (okładziną) ogniochronną,
  • konstrukcji powierzchniowych - ścian i stropów o układach szkieletowych z nośnymi elementami z drewna.
 • Moduł rozszerzający Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN - National Annexes wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilku krajów europejskich (lista krajów dostępna poniżej) w ramach obliczeń prowadzonych przez moduł podstawowy oraz moduł rozszerzający Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN - Analiza Pożarowa.

Główne opcje obliczeniowe:

W obecnej wersji programu możliwe są obliczenia dla następujących opcji obliczeniowych:

 • Wymiarowanie przekroju (12 opcji):
  • Właściwości materiałowe drewna
  • Rozciąganie wzdłuż włókien
  • Ściskanie wzdłuż włókien
  • Ściskanie w poprzek włókien
  • Ściskanie pod kątem do włókien
  • Zginanie (jedno i dwukierunkowe)
  • Zginanie z rozciąganiem osiowym
  • Zginanie ze ściskaniem osiowym
  • Ścinanie (jedno i dwukierunkowe)
  • Skręcanie
  • Skręcanie ze ścinaniem
  • Ugięcie
 • Konstrukcje drewniane (3 opcje):
  • Belka
  • Podcięcie belki na podporze
  • Słup
 • Nośność łączników trzpieniowych (3 opcje):
  • Łącznik trzpieniowy obciążony osiowo
  • Łącznik trzpieniowy obciążony poprzecznie
  • Szereg łączników trzpieniowych obciążonych poprzecznie rozmieszczonych wzdłuż włókien
 • Analiza pożarowa (10 opcji) - dostępne z modułem Analiza Pożarowa :
  • Efektywna głębokość zwęglenia
  • Rozciąganie wzdłuż włókien
  • Ściskanie wzdłuż włókien
  • Ściskanie pod kątem do włókien
  • Zginanie
  • Zginanie z rozciąganiem osiowym
  • Zginanie ze ściskaniem osiowym
  • Ścinanie
  • Skręcanie
  • Skręcanie ze ścinaniem

Parametry materiałowe i geometryczne:

 • obliczane mogą być przekroje jednolite: prostokątne, okrągłe, półokrągłe oraz okrągłe ścięte jednostronnie lub dwustronnie;
 • obszerna biblioteka normowych (wg polskich i zagranicznych norm) klas drewna litego iglastego i liściastego oraz jednorodnego i kombinowanego drewna klejonego warstwowo, z możliwością dodania nowych klas drewna przez Użytkownika na podstawie własnych informacji o ich właściwościach;
 • tablice normowych wymiarów przekrojów prostokątnych tarcicy iglastej (wg PN-EN 1313-1 Zał. krajowy NB i wg PN-75/D-96000) oraz tarcicy liściastej (wg PN-EN 1313-2 Zał. krajowy NA);
 • łączniki trzpieniowe - gwoździe (gładkie okrągłe i prostokątne, pierścieniowe i śrubowe), zszywki (o przekroju prostokątnym i okrągłym), wkręty (z łbem sześciokątnym, stożkowym z lub bez soczewki, kulistym) oraz śruby i sworznie - obciążone poprzecznie i osiowo w złączach drewno-drewno i drewno-stal.

Obciążenia:

 • sprawne zadawanie obciążeń;
 • możliwość wykorzystania współpracy z programem Kalkulator Oddziaływań Normowych EN (dotyczy opcji obliczeniowej Konstrukcje drewniane - Belka), co pozwala na automatyczne wprowadzanie ciężarów materiałów, obciążeń użytkowych, oddziaływań klimatycznych (śnieg, wiatr), a także obciążeń zdefiniowanych przez Użytkownika.

Wyniki obliczeń:

 • warunki SGN i/lub SGU, poprzedzone wynikami pośrednimi (m.in. cechy geometryczne przekroju, wartości współczynników i wytrzymałości obliczeniowych drewna, miarodajne siły przekrojowe);
 • zmiana danych skutkuje dynamiczną zmianą rysunków i wyników obliczeń, co sprzyja optymalizacji projektowanej konstrukcji;
 • funkcja ‘Podglądu toku obliczeń’ umożliwia wgląd do szczegółowego zapisu przebiegu obliczeń.

Analiza pożarowa:

Moduł Analiza Pożarowa  rozszerza zakres działania podstawowej wersji programu Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN o dodatkowe opcje obliczeniowe umożliwiające sprawdzenie przekrojów elementów drewnianych w warunkach pożarowych według normy EN 1995-1-2:

 • elementy projektowane z uwagi na spełnienie warunków nośności ogniowej:
  • elementy konstrukcji prętowych - przekroje jednolite - bez zabezpieczenia przed oddziaływaniem pożaru, jak i zabezpieczone okładzinami (sklejka, inna płyta drewnopochodna, płyta gipsowo-kartonowa, płyta z wełny mineralnej);
  • elementy konstrukcji powierzchniowych - ściany i stropy o układach szkieletowych z nośnymi elementami drewnianymi (tzw. zestawy ścienne i stropowe), z pustymi lub wypełnionymi izolacją przestrzeniami między elementami oraz okładzinami (sklejka, inna płyta drewnopochodna, płyta gipsowo-kartonowa).
 • głębokość zwęglenia obliczana dla dwóch rodzajów prędkości:
  • jednokierunkowej prędkości zwęglania (zwęglanie z uwzględnionym zaokrągleniem narożników);
  • hipotetycznej prędkości zwęglania.
 • właściwości przekroju poprzecznego elementu w warunkach pożarowych określane metodą zredukowanego przekroju poprzecznego;
 • obliczenia wytrzymałościowe wykonywane są zgodnie z metodą współczynników częściowych (wg EN 1995-1-1), po zaadaptowaniu jej do warunków pożarowych poprzez zmianę oznaczeń i wartości tych współczynników.

Notka obliczeniowa:

 • zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej (raportu), której zakres Użytkownik może ustalić wg uznania;
 • możliwość wydruku notki oraz zapisania jej do edytora tekstu lub pliku RTF.

Dodatkowe cechy programu:

 • możliwość zawarcia w jednym pliku (zadaniu projektowym) obliczeń dla wielu elementów drewnianych i różnych opcji obliczeniowych;
 • przejrzysta budowa okna programu, z podziałem na część dotyczącą deklaracji danych do obliczeń, pole zawierające rysunek przekroju lub modelu obliczeniowego z obciążeniami oraz blok podstawowych wyników;
 • prosta, intuicyjna obsługa, z wieloma funkcjami usprawniającymi deklarowanie danych i założeń obliczeniowych, np. wyznaczanie klasy drewna na podstawie klas sortowniczych, obliczeniowe wytrzymałości drewna, współczynniki długości wyboczeniowej słupów, długość efektywna przy zwichrzeniu, klasy trwania obciążanie i klasy użytkowania konstrukcji;
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne;
 • wersje językowe - polska, angielska, niemiecka i rosyjska (dotyczy okien programu oraz notki obliczeniowej).

Załączniki krajowe:

Moduł National Annexes rozszerza zakres działania podstawowej wersji programu Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN o ustalenia dodatkowe (tzw. postanowienia krajowe) poczynione przez Załączniki krajowe następujących krajów europejskich:

 • Białoruś - TКП EN
 • Czechy - ČSN EN
 • Estonia - EVS-EN
 • Finlandia - SFS-EN
 • Litwa - LST EN
 • Łotwa - LVS EN
 • Rumunia - SR EN
 • Słowacja - STN EN
 • Szwecja - SS-EN
 • możliwe dodanie kolejnych krajów