Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję

Kalkulator Długości Wyboczeniowych

wersja: KDW v3

Program ten przeznaczony jest do ustalania długości wyboczeniowych i sił krytycznych wyboczenia giętnego słupów pojedynczych lub będących elementami płaskiego układu prętowego, przy uwzględnieniu zróżnicowania sztywności prętów i obciążenia ustroju.

Charakterystyka programu:

Program jest narzędziem pomocnym przy projektowaniu słupów (elementów ściskanych), gdzie podstawowym zadaniem obliczeniowym jest uwzględnienie możliwości utraty stateczności ogólnej (wyboczenia) słupa. Miarą odporności elementu ściskanego na wyboczenie jest zaś siła krytyczna wyboczenia giętnego Ncr, która wyznaczana jest według zasad teorii stateczności sprężystej i dla elementów z materiału liniowo-sprężystego opisana jest za pomocą wyrażenia:   Ncr = π2 EJ / (le)2.

Założenia obliczeniowe w programie deklaruje się niezwykle szybko. Geometrię ustroju ustala się wskazując rodzaj układu spośród szerokiej gamy schematów typowych konstrukcji wbudowanych w programie oraz podając jeden lub dwa jego podstawowe wymiary ogólne. Sztywności prętów układu można wpisać ręcznie lub zadeklarować automatycznie przy pomocy modułu programu zawierającego bazy kilkudziesięciu grup stalowych profili walcowanych, zimnogiętych i spawanych (także wielogałęziowych); można korzystać też z wbudowanego kalkulatora cech geometrycznych przekrojów parametrycznych o różnych kształtach. Sprężystość materiału ustroju (moduł E) można wpisać ręcznie lub wybrać z listy typowych konstrukcyjnych materiałów budowlanych (m.in. stal, beton i drewno), a lista ta może być uzupełniana przez Użytkownika o własne materiały.

Program ustala siły krytyczne (długości wyboczeniowe) dla wszystkich słupów układu, na podstawie rozwiązania teorii stateczności sprężystej albo wg wzorów na współczynniki długości wyboczeniowych słupów podanych w normach stalowych PN oraz w różnych podręcznikach i poradnikach, także zagranicznych.

Ze względu na swój na charakter program może być przydatny przede wszystkim do obliczeń sprawdzających wykonywanych w ramach ekspertyz lub projektów modernizacji konstrukcji istniejących, w których często występuje potrzeba przeprowadzenia analizy wytrzymałościowej konstrukcji przy zastosowaniu uściślonego modelu obliczeniowego wyboczenia słupów.

Główne opcje obliczeniowe:

W obecnej wersji programu możliwe jest wybranie jednej z siedmiu opcji obliczeniowych, dla których można wyznaczyć długości wyboczeniowe i siły krytyczne wyboczenia giętnego:

 • słupy pojedyncze o stałym przekroju, przy uwzględnieniu zmienności siły osiowej na ich długości,
 • słupy dwustopniowe o przekroju zmiennym skokowo,
 • słupy-wsporniki o zmiennym przekroju (kołowym, pierścieniowym, kratowym),
 • typowe ramy jedno, dwu lub trójnawowe,
 • układy ramowe wg procedur z norm stalowych,
 • ramy ze słupami o zmiennym przekroju,
 • pręty z podporami sprężystymi.

Dodatkowe cechy programu:

 • możliwość zawarcia jednym pliku (zadaniu projektowym) obliczeń dla wielu elementów;
 • przejrzysta budowa okna programu, z podziałem na część dotyczącą deklaracji danych do obliczeń oraz blok wyników;
 • prosta, intuicyjna obsługa, z funkcjami usprawniającymi deklarowanie danych;
 • możliwość wydruku oraz zapisania notki do edytora tekstu lub pliku RTF;
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne;
 • wersje językowe - polska, angielska, niemiecka i rosyjska (dotyczy okien programu oraz notki obliczeniowej).