Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję

Kalkulator Oddziaływań Normowych EN

wersja: KONEN v2

Program stanowi niezastąpione narzędzie pracy każdego projektanta, pomocne przy wyznaczaniu obciążeń budowli i ich elementów - ustalaniu obciążeń stałych, użytkowych oraz klimatycznych (śniegiem, wiatrem i temperaturą) wg norm EN 1991-1-1, EN 1991-1-3, EN 1991-1-4 i EN 1991-1-5.

Charakterystyka programu:

Program prezentuje wartości charakterystyczne obciążeń stałych i użytkowych oraz przedstawia procedury szczegółowych obliczeń wartości obciążenia śniegiem lub wiatrem, a także oddziaływań termicznych dla wybranego przypadku projektowego łącznie z rysunkiem tego zadania. Użytkownik może dodatkowo tworzyć i katalogować własne bazy obciążeń. Program umożliwia też zbieranie obciążeń w formie tabelarycznych zestawień oddziaływań (powierzchniowych, liniowych lub skupionych). Utworzone tablice zestawień i obliczenia szczegółowe można wydrukować lub przesłać do edytora tekstu.

Program składa się z następujących modułów:

 • Moduł podstawowy Kalkulator Oddziaływań Normowych EN , czyli podstawowa wersja programu (bez modułów rozszerzających), uwzględnia postanowienia zawarte w Eurokodzie z polskim Załącznikiem krajowym.
 • Moduł rozszerzający Kalkulator Oddziaływań Normowych EN - National Annexes wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilkunastu krajów europejskich (lista krajów dostępna poniżej) w ramach obliczeń prowadzonych przez moduł podstawowy.

Program pracuje jako samodzielna aplikacja, a także współdziała z innymi programami SPECBUD EN.

Główne opcje obliczeniowe:


 
 ► Zestawienia oddziaływań - możliwość tworzenia nowych lub edycja istniejących tablic zestawień oddziaływań, zawierających wiele pozycji oddziaływań różnych typów (stałe, zmienne użytkowe czy klimatyczne, a także oddziaływania indywidualnie definiowanie przez Użytkownika). Zestawienia mogą być wykonywane dla obciążeń wyrażonych w kN, kN/m, kN/m2 oraz st.C, a także konwertowane z jednego typu obciążeń na inny (np. z zestawienia obciążeń stałych na strop w kN/m2, na zestawienie na belkę podciągu w kN/m). Oprócz nazwy i wartości obciążenia można zadawać także wartości współczynników kombinacyjnych ψ oraz współczynników częściowych oddziaływań γF.
 

 
 ► Obciążenia stałe - kompletne tablice ciężarów objętościowych materiałów budowlanych oraz materiałów składowanych wg normy EN 1991-1-1.
 

 
 ► Obciążenia użytkowe - wartości obciążeń użytkowych wg normy EN 1991-1-1 dla powierzchni mieszkalnych, socjalnych, handlowych i administracyjnych, powierzchni składowania i działalności przemysłowej, garaży i powierzchni ruchu pojazdów oraz powiechni dachów, a także obciążenia od ciężaru własnego przestawnych ścian działowych i podnośników widłowych oraz obciążenia poziome dla ścian ograniczających i ścian działowych spełniających funkcje barier.
 

 
 ► Obciążenie śniegiem - ustalanie obciążenia śniegiem wg normy EN 1991-1-3 dla różnego rodzaju dachów (jednopołaciowych, dwupołaciowych, wielopołaciowych, walcowych, bliskich i przylegające do wyższych budowli), z uwzględnieniem obciążeń miejscowych (t.j. zasp przy występach i przeszkodach, nawisów śnieżnych na krawędzi dachu oraz obciążenia barierek przeciwśnieżnych).
 

 
 ► Oddziaływania wiatru - ustalanie obciążenia wiatrem wg normy EN 1991-1-4 dla ścian i dachów (jedno, dwu, czterospadowych, łukowych, kopuł) budynków, dla wiat (jedno, dwu i wielospadowych), ścian i tablic wolnostojących, elementów konstrukcyjnych, walców kołowych i flag.
 

 
 ► Oddziaływania termiczne - ustalanie oddziaływania termicznego na budynki i inne konstrukcje oraz ich elementy (temperatura zewnętrzna i wewnętrzna w sezonach letnim i zimowym, oraz składowe rozkładu temperatury) wg normy EN 1991-1-5.
 

 
 ► Oddziaływania użytkownika - możliwość tworzenia własnych baz obciążeń, które następnie może wykorzystywać w kolejnych opracowaniach projektowych. Zapisywanie obciążeń użytkownika w formie wartości pojedynczego obciążenia (np. ciężar materiału, obciążenie użytkowe stropu) lub jako suma obciążeń ustalona za pomocą zestawienia obciążeń (np. suma ciężarów warstw stropu, czy pokrycia dachu).
 

Dodatkowe cechy programu:

 • prosta, intuicyjna obsługa, z wieloma funkcjami usprawniającymi deklarowanie danych i założeń obliczeniowych;
 • przejrzysta budowa okna programu, z podziałem na część dotyczącą deklaracji danych do obliczeń, pole zawierające rysunek obiektu/elementu oraz blok podstawowych wyników;
 • maksymalna automatyzacja ustalania wartości obciążeń działających na obliczany ustrój;
 • wbudowane szczegółowe mapy stref oddziaływań klimatycznych - śniegu, wiatru i temperatury;
 • przejrzysta forma prezentacji tablic, zestawień i obliczeń szczegółowych, w zwartym inżynierskim układzie;
 • możliwość zawarcia w jednym pliku wielu tablic zestawień obciążeń oraz wielu obliczeń szczegółowych;
 • możliwość wydruku oraz zapisania notki (raportu) z tablicami i obliczeniami do edytora tekstu lub pliku RTF;
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawierający objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne;
 • wersje językowe - polska, angielska, niemiecka i rosyjska (dotyczy okien programu oraz notki obliczeniowej).

Załączniki krajowe:

Moduł National Annexes rozszerza zakres działania podstawowej wersji programu Kalkulator Oddziaływań Normowych EN o ustalenia dodatkowe (tzw. postanowienia krajowe) poczynione przez załączniki krajowe następujących dwunastu krajów europejskich:

 • Białoruś - TКП EN
 • Czechy - ČSN EN
 • Estonia - EVS-EN
 • Finlandia - SFS-EN
 • Litwa - LST EN
 • Łotwa - LVS EN
 • Niemcy - DIN EN
 • Norwegia - NS-EN
 • Rumunia - SR EN
 • Słowacja - STN EN
 • Szwecja - SS EN
 • Węgry - MSZ EN
 • możliwe dodanie kolejnych krajów