Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję

Kalkulator Oddziaływań Normowych EN

wersja: KONEN v3

Program stanowi niezastąpione narzędzie pracy każdego projektanta, pomocne przy wyznaczaniu obciążeń budowli i ich elementów - ustalaniu obciążeń stałych, użytkowych oraz klimatycznych (śniegiem, wiatrem i temperaturą) wg norm EN 1991-1-1, EN 1991-1-3, EN 1991-1-4 i EN 1991-1-5, a także tworzeniu zestawień obciążeń.

Charakterystyka programu:

Program prezentuje wartości charakterystyczne obciążeń stałych i użytkowych oraz przedstawia procedury szczegółowych obliczeń wartości obciążenia śniegiem lub wiatrem, a także oddziaływań termicznych dla wybranego przypadku projektowego łącznie z rysunkiem tego zadania. Użytkownik może dodatkowo tworzyć i katalogować własne bazy obciążeń. Program umożliwia też zbieranie obciążeń w formie tabelarycznych zestawień oddziaływań (powierzchniowych, liniowych lub skupionych). Utworzone tablice zestawień i obliczenia szczegółowe można wydrukować lub przesłać do edytora tekstu.

Program składa się z następujących modułów:

 • Moduł podstawowy Kalkulator Oddziaływań Normowych EN , czyli podstawowa wersja programu (bez modułów rozszerzających), uwzględnia postanowienia zawarte w Eurokodzie z polskim Załącznikiem krajowym.
 • Moduł rozszerzający Kalkulator Oddziaływań Normowych EN - National Annexes wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilkunastu krajów europejskich (lista krajów dostępna poniżej) w ramach obliczeń prowadzonych przez moduł podstawowy.

Program pracuje jako samodzielna aplikacja, a także współdziała z innymi programami SPECBUD EN (np. Rama 2D EN, Dach Drewniany EN, Belka Drewniana EN i inne) wspierając automatyczne wprowadzanie obciążeń na obliczanych elementach konstrukcji.

Główne opcje obliczeniowe:


 
 ► Zestawienia oddziaływań - możliwość tworzenia nowych lub edycja istniejących tablic zestawień oddziaływań (mogą to być np. zestawienia obciążeń na dach, na strop, na podciąg, na schody, itd.), zawierających wiele pozycji oddziaływań różnych typów (stałe, zmienne użytkowe czy klimatyczne, a także oddziaływania indywidualnie definiowanie przez Użytkownika). Zestawienia mogą być wykonywane dla obciążeń wyrażonych w kN, kN/m, kN/m2 oraz st.C, a także konwertowane z jednego typu obciążeń na inny (np. z zestawienia obciążeń stałych na strop w kN/m2, na zestawienie na belkę podciągu w kN/m). Oprócz nazwy i wartości obciążenia można zadawać także wartości współczynników kombinacyjnych ψ oraz współczynników częściowych oddziaływań γF.
 

 
 ► Obciążenia stałe - kompletne tablice ciężarów objętościowych materiałów budowlanych oraz materiałów składowanych wg normy EN 1991-1-1.
 

 
 ► Obciążenia użytkowe - wartości obciążeń użytkowych wg normy EN 1991-1-1 dla powierzchni mieszkalnych, socjalnych, handlowych i administracyjnych, powierzchni składowania i działalności przemysłowej, garaży i powierzchni ruchu pojazdów oraz powierzchni dachów, a także obciążenia od ciężaru własnego przestawnych ścian działowych i podnośników widłowych oraz obciążenia poziome dla ścian ograniczających i ścian działowych spełniających funkcje barier.
 

 
 ► Obciążenie śniegiem - ustalanie obciążenia śniegiem wg normy EN 1991-1-3 dla różnego rodzaju dachów (jednopołaciowych, dwupołaciowych, wielopołaciowych, walcowych, bliskich i przylegające do wyższych budowli), z uwzględnieniem obciążeń miejscowych (t.j. zasp przy występach i przeszkodach, nawisów śnieżnych na krawędzi dachu oraz obciążenia barierek przeciwśnieżnych).
 

 
 ► Oddziaływania wiatru - ustalanie obciążenia wiatrem wg normy EN 1991-1-4 dla ścian i dachów (jedno, dwu, czterospadowych, łukowych, kopuł) budynków, dla wiat (jedno, dwu i wielospadowych), ścian i tablic wolnostojących, elementów konstrukcyjnych, walców kołowych i flag.
 

 
 ► Oddziaływania termiczne - ustalanie oddziaływania termicznego na budynki i inne konstrukcje oraz ich elementy (temperatura zewnętrzna i wewnętrzna w sezonach letnim i zimowym, oraz składowe rozkładu temperatury) wg normy EN 1991-1-5.
 

 
 ► Katalogi produktów i inne normy - bazy ciężarów materiałów i wyrobów budowlanych według katalogów ich producentów (obecnie dostępne są katalogi następujących firm: BP2, Balex Metal, Budmat, Pruszyński) oraz według norm innych niż Eurokody (obecnie dostępne są ciężary wg norm PN-82/B-02001 oraz PN-82/B-02003). Uwaga: Kolejne katalogi producentów oraz normy będą systematycznie dodawane.
 

 
 ► Oddziaływania użytkownika - możliwość tworzenia własnych baz obciążeń, które następnie może wykorzystywać w kolejnych opracowaniach projektowych. Zapisywanie obciążeń użytkownika w formie wartości pojedynczego obciążenia (np. ciężar materiału, obciążenie użytkowe stropu) lub jako suma obciążeń ustalona za pomocą zestawienia obciążeń (np. suma ciężarów warstw stropu, czy pokrycia dachu).
 

Dodatkowe cechy programu:

 • prosta, intuicyjna obsługa, z wieloma funkcjami usprawniającymi deklarowanie danych i założeń obliczeniowych;
 • przejrzysta budowa okna programu, z podziałem na część dotyczącą deklaracji danych do obliczeń, pole zawierające rysunek obiektu/elementu oraz blok podstawowych wyników;
 • maksymalna automatyzacja ustalania wartości obciążeń działających na obliczany ustrój;
 • wbudowane szczegółowe mapy stref oddziaływań klimatycznych - śniegu, wiatru i temperatury;
 • przejrzysta forma prezentacji tablic, zestawień i obliczeń szczegółowych, w zwartym inżynierskim układzie;
 • możliwość zawarcia w jednym pliku wielu tablic zestawień obciążeń oraz wielu obliczeń szczegółowych;
 • możliwość wydruku oraz zapisania notki (raportu) z tablicami i obliczeniami do edytora tekstu lub pliku RTF;
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawierający objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne;
 • wersje językowe - polska, angielska, niemiecka i rosyjska (dotyczy okien programu oraz notki obliczeniowej);
 • współpraca z innymi programami SPECBUD automatyzująca wprowadzanie obciążeń na obliczanych elementach konstrukcji.

Załączniki krajowe:

Moduł National Annexes rozszerza zakres działania podstawowej wersji programu Kalkulator Oddziaływań Normowych EN o ustalenia dodatkowe (tzw. postanowienia krajowe) poczynione przez Załączniki krajowe następujących 13 krajów europejskich:

 • Białoruś - TКП EN
 • Czechy - ČSN EN
 • Estonia - EVS-EN
 • Finlandia - SFS-EN
 • Litwa - LST EN
 • Łotwa - LVS EN
 • Niemcy - DIN EN
 • Norwegia - NS-EN
 • Rumunia - SR EN
 • Słowacja - STN EN
 • Szwecja - SS-EN
 • Węgry - MSZ EN
 • Włochy - UNI EN
 • możliwe dodanie kolejnych krajów