Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję

Kalkulator Elementów Żelbetowych

wersja: KEZ v4

Program ten służy do wymiarowania (analiz wytrzymałościowych) przekrojów (stref) elementów żelbetowych: belek, płyt, słupów i krótkich wsporników słupów zgodnie z normą żelbetową PN-B-03264:2002.

Charakterystyka programu:

Program stanowi kalkulator obliczeń wytrzymałościowych dla przekrojów żelbetowych zgodnie z normą PN-B-03264:2002. Dla elementów o podanej charakterystyce materiałowo-konstrukcyjnej i zadanych obciążeniach (siłach przekrojowych) program wyznacza zbrojenie z warunków stanów granicznych nośności przy zachowaniu normowych warunków konstrukcyjnych, a następnie sprawdza stany graniczne użytkowalności. Analiza różnych przypadków wymiarowania pozwala na wariantowanie obliczeń co sprzyja optymalizacji rozwiązań projektowych.

Możliwy jest wybór jednej z ośmiu opcji obliczeniowych:

 • Belka - zginanie,
 • Belka - ścinanie na odcinku przypodporowym,
 • Płyta,
 • Słup - ściskanie ze zginaniem,
 • Rozciąganie ze zginaniem,
 • Wykres interakcji M-N,
 • Docisk,
 • Krótki wspornik słupa.

Parametry geometryczne i materiałowe:

 • obliczenia belek prowadzone są dla typowych przekrojów żelbetowych: prostokątnego, teowego i kątowego, zaś słupów - dla przekrojów prostokątnego i okrągłego; krótkie wsporniki słupa mogą mieć kształt prostokątny lub trapezowy,
 • możliwy jest wybór klas betonu od B15 do B60, przy czym program umożliwia stosowanie oznaczenia klasy betonu literą B (np. B25) lub literą C (np. C20/25),
 • wbudowana jest lista normowych gatunków stali zbrojeniowych z możliwością wpisania na nią dodatkowych stali zbrojeniowych Użytkownika na podstawie własnych informacji o ich właściwościach wytrzymałościowych,
 • w niektórych opcjach jest możliwość automatycznego i ręcznego doboru (rozkładu) zbrojenia w obliczanym przekroju.

Obciążenia:

 • sprawne zadawanie obciążeń (sił wewnętrznych),
 • w opcjach ‘Słup-ściskanie ze zginaniem’ i ‘Wykres interakcji M-N’ można wprowadzić w tabeli wiele zestawów obciążeń.

Wyniki obliczeń:

 • zwymiarowany rysunek obliczanego przekroju poprzecznego lub obliczanej strefy elementu z rozmieszczeniem prętów zbrojenia spełniającym normowe warunki konstrukcyjne,
 • blok wyników tekstowych zawierający warunki SGN i/lub SGU, poprzedzone wynikami pośrednimi (jak np. potrzebna i przyjęta powierzchnia zbrojenia, stopień zbrojenia, dodatkowe informacje i warunki normowe),
 • zmiana danych skutkuje dynamiczną zmianą rysunków i wyników obliczeń, co sprzyja optymalizacji projektowanej konstrukcji,
 • funkcja ‘Podgląd toku obliczeń’ umożliwia zapoznanie się ze szczegółami obliczeń. 

Notka obliczeniowa:

 • zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej, której zakres Projektant może ustalić wg uznania,
 • możliwość bezpośredniego wydruku z programu i zapisania notki do edytora tekstu lub pliku RTF.

Dodatkowe cechy programu:

 • możliwość wykonania - w jednym zadaniu projektowym (pliku) - obliczeń dla wielu elementów żelbetowych i różnych opcji obliczeniowych; opcja 'Menadżera elementów' usprawnia zarządzanie nimi,
 • przejrzysta budowa okna programu, z podziałem na część dotyczącą deklaracji danych do obliczeń, pole zawierające rysunek przekroju lub modelu obliczeniowego z obciążeniami oraz blok podstawowych wyników,
 • liczne podpowiedzi dotyczące wprowadzanych danych,
 • automatyczne wyznaczanie wartości parametrów i własności, jak np. efektywna szerokość półki przekroju teowego, nominalna grubość otulenia prętów, współczynniki długości wyboczeniowej słupów wg procedury normowej,
 • dostępne są różne zaawansowane założenia obliczeniowo-konstrukcyjne i opcje wymiarowania,
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne,
 • możliwość korzystania z osobnego modułu Kalkulator Prętów Zbrojeniowych.