Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję

Schody Płytowe

wersja: SP v4

Program służy do kompleksowego projektowania żelbetowych schodów płytowych zgodnie z normą  PN-B-03264:2002.

Charakterystyka programu:

 • program umożliwia definicję schodów bez, z jednym lub dwoma spocznikami; spoczniki mogą być wspornikowe,
 • szybkie definiowanie schematu geometrycznego schodów; można m.in. zadawać różne grubości i długości/szerokości płyty biegu i spoczników oraz warunki ich podparcia (niepodparte lub podparte - na ścianie, na belce, na fundamencie), a także wymiary i podparcie belek spocznikowych,
 • przy określaniu geometrii schodów na bieżąco sprawdzana jest poprawność ukształtowania biegów zgodnie z aktualnymi przepisami budowlanymi.

Parametry materiałowe:

 • możliwy jest wybór klas betonu od B15 do B60, przy czym program umożliwia stosowanie oznaczenia klasy betonu literą B (np. B25) lub literą C (np. C20/25),
 • wbudowana jest lista normowych gatunków stali zbrojeniowych z możliwością wpisania na nią dodatkowych stali zbrojeniowych Użytkownika na podstawie własnych informacji o ich właściwościach wytrzymałościowych,
 • możliwość deklarowania różnych gatunków stali na poszczególne rodzaje zbrojenia płyt (biegu i spoczników) i belek spocznikowych,
 • możliwość automatycznego lub ręcznego doboru zbrojenia w przekroju belki spocznikowej oraz rozstawu strzemion na jej długości.

Obciążenia:

 • sprawne zadawanie obciążeń stałych - półautomatycznie (podając grubości i ciężary warstw wykończenia biegów i spoczników) lub indywidualnie (tworząc tabelaryczne zestawienie obciążeń na płytę biegu i płyty spoczników),
 • możliwość współpracy z programem Kalkulator Obciążeń Normowych (w przypadku jego posiadania), co sprzyja automatyzacji wprowadzania ciężarów materiałów, obciążeń użytkowych, a także obciążeń zdefiniowanych przez Użytkownika,
 • automatyczny generator kombinacji z obciążeń wprowadzonych przez Użytkownika.

Wyniki obliczeń:

 • blok wyników tekstowych, osobno dla przekrojów przęsłowych i podporowych płyty biegu/spoczników oraz belek spocznikowych, zawierający warunki SGN (zginanie i ścinanie) i SGU (rysy i ugięcia), poprzedzone wynikami pośrednimi (m.in. miarodajne siły przekrojowe, potrzebna i przyjęta powierzchnia zbrojenia, stopień zbrojenia, dodatkowe informacje i warunki normowe),
 • wykresy momentów zginających, sił poprzecznych i ugięć schodów / belek spocznikowych,
 • zwymiarowane szkice przekroju podłużnego schodów (płyty biegu i spoczników), przekroju podłużnego i poprzecznego belek spocznikowych, z rozmieszczeniem i oznaczeniem poszczególnych wkładek, oraz  ‘wyrzuconych’ prętów zbrojeniowych,
 • wykaz stali zbrojeniowej z możliwością dalszej jego ‘obróbki’ przy wykorzystaniu programu Edytor Wykazów Zbrojenia (w przypadku jego posiadania), który umożliwia eksport wykazu do edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz programów CAD (także do pliku DXF),
 • zmiana danych skutkuje dynamiczną zmianą rysunków i wyników obliczeń co sprzyja optymalizacji projektowanej konstrukcji,
 • funkcja ‘Podglądu toku obliczeń’ umożliwia wgląd do szczegółowego zapisu przebiegu obliczeń.

Notka obliczeniowa:

 • zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej, której zakres Projektant może ustalić wg uznania,
 • możliwość bezpośredniego wydruku z programu i zapisania notki do edytora tekstu lub pliku RTF.

Dodatkowe cechy programu:

 • możliwość wykonania - w jednym zadaniu projektowym (pliku) - obliczeń dla wielu elementów; opcja 'Menadżera elementów' usprawnia zarządzanie nimi,
 • liczne podpowiedzi dotyczące wprowadzanych danych oraz automatyczne wyznaczanie wartości parametrów i własności, jak np. sprawdzenie poprawności ukształtowania biegów zgodnie z aktualnymi przepisami budowlanymi, nominalna grubość otulenia prętów,
 • dostępne są różne zaawansowane założenia obliczeniowo-konstrukcyjne (m.in. dwa sposoby zbrojenia załamania górnego płyty),
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne,
 • możliwość korzystania z osobnego modułu Kalkulator Prętów Zbrojeniowych,
 • współpraca programu z modułem Schody Płytowe-Rysunek DXF (w przypadku jego posiadania) umożliwia otrzymanie rysunku wykonawczego schodów (jako bezpośredni wydruk skalowalnego rysunku z programu lub eksport tego rysunku do pliku DXF lub bezpośrednio do programu CAD) wzbogaconego o dodatkowe zbrojenie Użytkownika, różne opisy i elementy graficzne (osie, koty wysokościowe, poziomy, odnośniki, itd.) definiowanie przez Użytkownika oraz wykaz zbrojenia, tablicę materiałową i tabelkę rysunkową.