Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję

Kalkulator Konstrukcji Murowych EN

wersja: KKMEN v3

Program przeznaczony jest do wykonywania obliczeń wytrzymałościowych i pożarowych konstrukcji murowych niezbrojonych według Eurokodu murowego - norm EN 1996-1-1, EN 1996-3 oraz EN 1996-1-2.

Charakterystyka programu:

Program stanowi kalkulator konstrukcji murowych niezbrojonych w zakresie podstawowych zagadnień projektowych podanych w normach EN 1996-1-1 i EN 1996-3 oraz EN 1996-1-2. Możliwość realizowania różnych opcji wymiarowania pozwala na przeprowadzenie tym programem szczegółowych analiz wytrzymałościowych większości konstrukcji murowych w budynkach. 

Program składa się z następujących modułów:

 • Moduł podstawowy Kalkulator Konstrukcji Murowych EN , czyli podstawowa wersja programu (bez modułów rozszerzających), uwzględnia postanowienia zawarte w Eurokodach EN 1996-1-1 oraz EN 1996-3 z polskim załącznikiem krajowym i stanowi kalkulator niezbrojonych konstrukcji murowych.
 • Moduł rozszerzający Kalkulator Konstrukcji Murowych EN - Analiza Pożarowa  przeprowadza dodatkowo analizę konstrukcji murowych w warunkach pożarowych według postanowień zawartych w Eurokodzie EN 1996-1-2 z polskim załącznikiem krajowym.
 • Moduł rozszerzający Kalkulator Konstrukcji Murowych EN - National Annexes wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilku krajów europejskich (lista krajów dostępna poniżej) w ramach obliczeń prowadzonych przez moduł podstawowy oraz moduł rozszerzający Kalkulator Konstrukcji Murowych EN - Analiza Pożarowa.

Główne opcje obliczeniowe:

W obecnej wersji programu możliwe są obliczenia dla następujących opcji obliczeniowych:

 • Ściana obciążona głównie pionowo (4 opcje):
  • Metoda podstawowa wg EN 1996-1-1
  • Metoda podstawowa uproszczona wg EN 1996-1-1, Zał.C
  • Metoda uproszczona wg EN 1996-3, p.4.2
  • Metoda uproszczona wg EN 1996-3, Zał.A
 • Ściana obciążona prostopadle do swojej powierzchni - wg EN 1996-1-1, p.6.3
 • Ściana obciążona siłą skupioną (2 opcje):
  • Metoda podstawowa wg EN 1996-1-1, p.6.1.3
  • Metoda uproszczona wg EN 1996-3, p.4.3
 • Ściana piwnic poddana poziomemu parciu gruntu - Metoda uproszczona wg EN 1996-3, p.4.5
 • Analiza pożarowa (3 opcje) - dostępne z modułem Analiza Pożarowa :
  • Ściana obciążona głównie pionowo
  • Ściana obciążona głównie pionowo bez funkcji oddzielającej
  • Nienośna ściana oddzielająca

Parametry materiałowe i geometryczne:

 • ściany mogą być wykonane z elementów murowych ceramicznych, silikatowych, z betonu kruszywowego, z autoklawizowanego betonu komórkowego, z kamienia sztucznego lub z kamienia naturalnego, na zaprawie zwykłej, lekkiej lub do cienkich spoin;
 • wbudowana jest lista typowych (normowych) elementów murowych z możliwością wpisania na nią dodatkowych elementów murowych Użytkownika na podstawie własnych informacji o ich właściwościach;
 • dwie możliwości deklarowania własności materiałowych ścian: albo ogólna deklaracja elementów murowych i zaprawy albo deklaracja konkretnych parametrów muru;
 • ściany jednowarstwowe bez lub z pilastrami, o deklarowanych utwierdzeniach/usztywnieniach krawędzi poziomych i pionowych;
 • ściany o określonej długości lub pasmo ściany długości 1mb.

Obciążenia:

 • sprawne zadawanie obciążeń, także z wykorzystaniem współpracy z modułem obciążeń programu Kalkulator Oddziaływań Normowych EN (automatyczne wprowadzanie ciężarów materiałów, obciążeń użytkowych, oddziaływań klimatycznych – wiatr i śnieg, a także obciążeń zdefiniowanych przez Użytkownika);
 • automatyczna kombinatoryka zgodnie z regułami Eurokodu podstawowego EN 1990.

Wyniki obliczeń:

 • warunki nośności sprawdzane w charakterystycznych przekrojach ściany, poprzedzone wynikami pośrednimi (cechy geometryczne, wartości współczynników i wytrzymałości, miarodajne siły przekrojowe, itd.);
 • szybka zmiana danych skutkująca dynamiczną zmianą rysunków i wyników obliczeń sprzyja optymalizacji projektowanej konstrukcji;
 • funkcja ‘Podglądu toku obliczeń’ - wgląd do szczegółowego zapisu przebiegu obliczeń.

Notka obliczeniowa:

 • zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej (raportu), której zakres Użytkownik może ustalić wg uznania;
 • możliwość wydruku notki oraz zapisania jej do edytora tekstu lub pliku RTF.

Dodatkowe cechy programu:

 • możliwość zawarcia w jednym pliku (zadaniu projektowym) obliczeń dla wielu konstrukcji murowych i różnych opcji obliczeniowych;
 • przejrzysta budowa okna programu, z podziałem na część dotyczącą deklaracji danych do obliczeń, pole zawierające rysunek przekroju lub modelu obliczeniowego z obciążeniami oraz blok podstawowych wyników;
 • prosta, intuicyjna obsługa, z wieloma funkcjami usprawniającymi deklarowanie danych i założeń obliczeniowych;
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne;
 • wersje językowe - polska, angielska i rosyjska (dotyczy okien programu oraz notki obliczeniowej).

Załączniki krajowe:

Moduł National Annexes rozszerza zakres działania podstawowej wersji programu Kalkulator Konstrukcji Murowych EN o ustalenia dodatkowe (tzw. postanowienia krajowe) poczynione przez Załączniki krajowe następujących krajów europejskich:

 • Białoruś - TКП EN
 • Czechy - ČSN EN
 • Estonia - EVS-EN
 • Finlandia - SFS-EN
 • Litwa - LST EN
 • Łotwa - LVS EN
 • Rumunia - SR EN
 • Słowacja - STN EN
 • Szwecja - SS-EN
 • możliwe dodanie kolejnych krajów